top of page
e90white2.jpeg

مواد مصرفی DuPont DTG

سری اصلی DuPont Artistri Color E و سری DuPont Artistri Color G ؛ مواد مصرفی و جوهر مورد نیاز ماشین های چاپ دیجیتال DTG را می توانید از NeoDTG تهیه کنید.

محصولات ما:

جوهرهای سری DuPont Artistri Color E

مایع کف قبل تاریک DuPont Artistri P5003

مایع طبقه قبل از طبقه باز DuPont Artistri P5010

محلول تمیز کردن DuPont F700

bottom of page